Cemento Property Management

Nederlands

Cemento staat voor een betrouwbare partner die in opdracht van beleggers zorg draagt voor de werkzaamheden met betrekking tot het in stand houden van Duitse vastgoed objecten.

We zien er op toe dat voor de lange termijn maximale huurinkomsten worden gecreëerd, terwijl de uitgaven alleen doelmatig zijn.

Alle historische en actuele informatie is direct en op elk moment voor de belegger beschikbaar, zodat er 100% openheid is. Uitgangspunt is verder dat we duurzame relaties met elkaar aangaan.

De werkzaamheden bestaan uit het zodanig uitvoeren van het administratief beheer, technisch beheer en commercieel beheer, dat het totaalrendement van het vastgoed wordt geoptimaliseerd.

Onder administratief beheer vallen het registreren, rubriceren en verwerken van alle relevante financiële en juridische zaken. Bij het technisch beheer ligt de focus op het begeleiden van de ontwikkeling, upgrading of renovatie en het in goede staat houden van het vastgoed, het behandelen van klachten en het planmatig onderhoud. Het commercieel beheer betreft het relatiebeheer en de marketing om huurders te behouden en om eventueel potentiële huurders te werven.

Deutsch

Cemento steht für einen zuverlässigen Partner, der im Auftrag von Investoren die Verwaltung im Zusammenhang mit der Pflege von deutschen Immobilien-Objekten übernimmt.

Wir sorgen dafür, dass für die langfristige maximale Miete Einkommen geschaffen werden, während die Ausgaben nur wirksam sind.

Alle historischer und aktuellen Informationen stehen sofort und jederzeit für den Investor zur Verfügung, so dass es 100 % Offenheit gibt. Ausgangspunkt ist, dass wir dauerhafte Beziehungen miteinander eingehen.

Die Tätigkeiten bestehen aus der administrativen, technischen und kommerziellen Verwaltung, die die Gesamtrendite der Immobilien optimieren soll.
Mit administrierter Verwaltung meinen wir Registrieren, Klassifizieren und Verarbeiten von finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten.
In der technischen Verwaltung liegt der Fokus auf der Unterstützung der Entwicklung, Modernisierung oder Renovierung, das Grundstück in einem guten Zustand zu halten, Umgang mit Beschwerden und geplante Wartungsarbeiten. Die kaufmännische Leitung betrifft das Beziehungsmanagement und Marketing, um Mieter zu behalten und die eventuelle Rekrutierung von potenziellen Mietern.


Contact 

Birgit Lutzmann

Cemento Property Management GmbH
Heinrich-Lersch-Straße 16 c
45699 Herten, Deutschland
T: +49 2366 5631489
F: +49 2366 5631496
E: info@CementoPM.de

André Vergeer

Cemento Property Management GmbH
Leeghwaterstraat 25
2811 DT Reeuwijk, The Netherlands
T: +31 182 308 195
E: andre@CementoPM.deadminHome